бакалаврат

#

I am text block. Click edit button to change this text.

I am text block. Click edit button to change this text.

результати навчання

Навчання на кафедрі дизайну за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на протязі 4-х років за існуючими спеціалізаціями дає можливість оволодіти такими 
знаннями:
 • володіння літературною та діловою українською мовою, базові знання з іноземних мов для професійного користування;
 • поглибленні знання з академічного малюнку та живопису;
 • поглибленні знання з антропології, пластичної анатомії, ергономіки, історії мистецтв, одягу та матеріальної культури, основ композиції, кольорознавства, основ гармонізації об’єктів дизайну;
 • поглибленні знання процесу дизайнерської діяльності, вимоги до об’єктів дизайнерської діяльності в галузі професійного спрямування;
 • поглибленні знання в галузі інформатики, комп’ютерної графіки, інформаційних та комп’ютерних технологій за фахом;
 • поглибленні знання з художнього та технічного проектування, конструювання об’єктів в галузі професійного спрямування, з залученням автоматизованих комп’ютерних систем тощо;
 • базові знання з матеріалознавства, технологічних процесів та технологічного обладнання в галузі професійного спрямування;
 • базові знання з рекламної діяльності та маркетингу.

 уміннями:

 • розробка художніх ескізів (фор-ескізів, авторських) із застосуванням засобів та прийомів малюнку, живопису, графічних технік, комп’ютерної графіки, методів і засобів дизайну;
 • розробка технічних ескізів та складальних креслень дизайн-об’єктів із застосуванням комп’ютерних 2-D та 3-D програм;
 • конфекціонування (підбір матеріалів) проектних рішень;
 • розробка дизайн-проектів для різних умов виготовлення (авторського, індивідуального, промислового);
 • розробка проектно-конструкторської документації відповідно до вимог чинної нормативно-технічної бази;
 • організація матеріально-технічного забезпечення процесу проектування за фахом та контроль за рівнем якості його та результатів;
 • здатність удосконалювати існуючі дизайн-проекти у відповідності до вимог споживачів, здійснювати реконструкцію проектних підрозділів;
 • здатність до постійного підвищення загальнокультурного та професійного рівня власної особистості та спроможність покращенні рівня художнього смаку та запитів споживачів.