Головною метою дисципліни “Типографіка” – надати студентам знання і практичних навичок фахової роботи, а також можливість вільно оперувати засобами і нормами набору, враховуючи сучасні методи набору і друку, що допоможе їм створювати  власні композиції у форматах друкованої та рекламної продукції.

Вивчення дисципліни “Типографіка” сприяє розвитку творчої особистості графіка-дизайнера, його дисципліни і культури друку та реклами. Вона забезпечує професійність роботи художника графічного дизайну та реклами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– норми і правила, які забезпечують професійність в друкарській справі;

– норми і правила верстки, як сторінки, так і всього видання;

– особливості розробки рекламної та графічної продукції.

– забезпечити чіткість та точність сприйняття друкованої  та рекламної продукції.

06БПП-02.147 Типографіка (9,0; 0;5;0) 5-6 семестр. Іспит, захист курсового проекту.

Аналіз друкованої продукції: сторінки художньої літератури, казки, газети, журналу. Робота з суцільним текстом. Верстка журнальної полоси за модульною сіткою. Композиція з несуцільним текстом (прайс-лист). Практичне застосування виразних засобів типографіки у рекламних текстах. Шрифтовий блок, типограма. Шрифтове рекламне оголошення. Рекламний шрифтовий постер, (афіша). Запрошення. Рапортне заповнення площини шрифтовими набірними елементами. Соціальний плакат (настійний календар, проспект, каталог тощо). Верстка спортивної газети, журналу моди

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі:

після вивчення дисциплін рисунок, основи композиції, кольорознавство, шрифти.

передує вивченню дисциплін графічний дизайн середовища, проектування.