Дисципліна “Фотографіка” належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалавра і вивчається протягом двох семестрів на 4-му курсі. Вивчення цієї дисципліни спирається на попередньо набуті знання й навички з рисунка, основ композиції, кольорознавства, історії мистецтв і дизайну, проектування та предметів з комп’ютерних технологій. “Фотографіка” є практичним курсом, що спрямований на вивчення та опанування основ прикладної фотографії.

Фотографіка використовується як художній прийом особливої виразності. Вона базується на синтезі фотографії, рисунка та тексту. До фотографіки відноситься будь-який твір графічного дизайну: плакат, календар, пакування, друкована реклама, листівка, чи буклет, якщо керуючу роль в їх художньому рішенні грає зображення, що отримане фотографічним шляхом. Дисципліна охоплює всі види і жанри фотомистецтва, що знаходять застосування в різних сферах масових комунікацій.

Роботи з фотографіки вимагають від студентів смаку, досконалого знання фототехніки, комп’ютерних технологій та, взагалі, таланта художника.

Метою дисципліни “Фотографіка” є здобуття вмінь та навичок створювання графічних дизайнерських робіт з використанням фотографічних засобів.

Завданнями дисципліни “Фотографіка” є спрямування професійних та творчих можливостей на:

– вміле використання фотографічної техніки в дизайнерській діяльності;

– якісну обробку первинного матеріалу для створення графічних робіт;

– вміння створювати фотоколаж та панораму;

– вирішення практичних завдань у майбутній професійній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни “Фотографіка” студенти повинні

– жанри фотографії, режими зйомки;

– принцип роботи аналогових та цифрових фотокамер;

– особливості архітектурної, пейзажної, портретної зйомок;

– особливості макрозйомки;

– особливості вибору фототехніки та налаштувань для зйомки відповідного жанру.

– особливості зйомки та налаштувань фототехніки при штучному освітленні;

– обирати та застосовувати фототехніку в практичній діяльності;

– створювати фотографічний твір відповідного жанру;

– обирати та якісно обробляти первинний фотографічний матеріал;

– створювати фотоколаж, панораму;

– готувати фотографічний твір для відповідного засобу публікації.

Фотографіка (8,5 кр.; 0; 4; 0;). Курс 4, семестри 7-8. Вибіркова дисципліна.

Принципи роботи фототехніки, основні режими та налаштування. Жанри фотографії. Основні комп’ютерні технології для створення фотографічних творів.

Проміжний контроль – захист лабораторних. Підсумковий контроль – іспит-перегляд.

Після вивчення: Основи композиції, Кольорознавство, Проектування, Комп’ютерна графіка.

Передує вивченню: Дипломне проектування, Комплексне проектування.