Головною метою вивчення дисципліни «Живопис» є формування у студентів колористичного мислення та вміння користуватися кольором як виражальним засобом.

Основними завданнями є:

– пізнання об’єктивних законів кольору в процесі виконання практичних завдань з живопису;

– вирішення колористичних задач в об’ємно – просторових зображеннях (натюрморт, портрет, фігура людини), кольорова гармонія;

– вивчення виражальних можливостей живописних матеріалів (гуаш, темпера, акварель);

– розвиток почуття міри та естетичного смаку.

Предметом дисципліни є набуття знань, вмінь і навичок в створенні художнього образу засобами живопису.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

– закономірності взаємодії кольорів ( кольоровий контраст, нюанс ) в об’ємно-просторовому зображенні;

– закони світлотіні та їх зв’язок з теплохолодністю кольорів;

– способи та методи побудови об’єму та простору засобами кольору;

– прийоми декоративно-площинного вирішення художнього образу.

– планувати послідовність виконання як тривалих академічних завдань так і короткочасних етюдів;

– будувати кольорові відношення, на основі кольорових планів та взаємодії кольорів – тобто будувати живописну форму;

– цілісно сприймати натуру і мислити від загального, підпорядковуючи головному другорядне;

– писати не предмети, а просторове явище, пластичну подію;

– використовувати виразні властивості матеріалів.

Живопис (21,0 кр., 747 год, 0;24;0). Іспит-перегляд, залік.

Викладачі: Войнов В.С., Андрійчук М.О., Петречко-Теслюк Н.П., Захарків Т.В.

Умовно-площинне зображення рослин і квітів. Живопис натюрморту та його декоративна інтерпретація. Живопис натюрморту з гіпсовою маскою та головою. Живопис голови натурщика. Живопис оголеної моделі (поясне зображення та фігура). Живопис драперії на манекені. Живопис оголеної моделі в верхньому одязі (фігури). Живопис постановки з п’яти одягнених моделей.

Після вивчення – Рисунок, передує вивченню – Кольорознавство, Засоби і методи дизайну, Комп’ютерна графіка.