Завдання практики полягає в тому, щоб засобами рисунку та живопису студенти навчились досліджувати в натурних об’єктах флори і фауни красу та гармонію пластики природних форм, засвоїли методи аналізу та відтворення в малюнку конструктивної основи як складових частин, так і цілих рослин, комах та інших об’єктів природного походження, а також збагатили свої колористичні можливості, виконуючи етюди з натури на пленері.

В результаті проходження практики студент повинен

– методи побудови просторових зображень згідно законів лінійної перспективи;

– способи творчого дослідження структури та конструкції природних форм як джерела дизайнерських ідей, концепцій.

– виконувати завдання з рисунку та живопису, пристосовуючись до обставин пленеру;

– знаходити в природі потрібний натурний матеріал, що відповідає тематичному змісту завдань;

– на основі зібраного графічного матеріалу та спостережень виконати ескізний проект (макет) дизайнерського виробу.

Перша навчальна практика (108 год; 3,0 кр). І курс, 2 семестр.

Рисунок та етюди з натури гілок, трав, кори дерев. Рисунок з натури деталей та фрагментів архітектурних споруд, краєвиду з деревами та кущами, архітектурного пейзажу вулиці, сучасних та історичних споруд. Етюди з натури букета живих квітів в гамі теплих та холодних кольорів. Короткочасні етюди з натури сільського пейзажного мотиву з трьома просторовими планами. Етюди з натури міського пейзажу та пейзажного мотиву в різні періоди доби. Ескізний проект дизайнерського виробу по одному з напрямків – одяг, графіка, меблі, інтер’єр.

Проміжний контроль – захист практичних робіт.

Підсумковий контроль – залік-перегляд.

Місце у структурно-логічній схемі навчання: після вивчення дисциплін – Рисунок, Живопис, Основи Композиції, передує вивченню – Основи конструювання, Основи формоутворення об’єктів.