Головною метою дисципліни «Рисунок» є розвиток творчих здібностей студента та набуття ним умінь і практичних навиків виконання рисунків, необхідних в роботі майбутнього дизайнера інтер’єру, дизайнера одягу, дизайнера-графіка.

Основними завданнями є:

– формування об’ємно-просторового сприйняття та уявлення форми, починаючи з простих геометричних тіл і кінчаючи постаттю людини;

– розуміння засобів і способів побудови тримірних реалістичних зображень з натури по пам’яті та за уявою;

– виховання у студентів естетичного сприйняття оточуючого світу, почуття лінії та форми;

– розвиток творчої ініціативи.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

– методи та способи дослідження і аналізу предметного світу засобами рисунку;

– закони світлотіні;

– закономірності лінійної перспективи;

– види рисунку в залежності від його призначення як засобу виразу творчої думки.

– компонувати рисунок на аркуші;

– встановлювати пропорційні відношення в натуральних формах і відтворювати їх в зображеннях за принципом “від загального до деталі”;

– свідомо аналізувати в натурі і відображати в рисунку органічні пластичні зв’язки як між окремими об’єктами зображення, так і між їх частинами;

– виявляти форму предмета з допомогою тону та світлотіні;

– поетапно виконувати роботу, досягаючи цілісності зображення та його композиційної організації;

– користуватись різними матеріалами та техніками, що застосовуються для виконання рисунка.

Рисунок (22,5 кр., 0; 4; 0 ) 1-4 курси, 1-8 семестри. Іспит, залік.

Академічний рисунок натюрморту з геометричних фігур. Графічний орнаментальний мотив в лінійній перспективі. Гіпсова архітектурна деталь симетричної форми (лінійна побудова, умовна світлотінь). Рисунок фрагменту інтер’єру за зібраними з натури матеріалами (зарисовки та проекції). Рисунок з голови людини з гіпсових зразків та з живої натури. Рисунок екорше фігури людини в трьох поворотах. Рисунок оголеної фігури людини з гіпсових моделей та з живої натури. Рисунок одягненої фігури людини. Рисунок з натури складного інтер’єру зі скляними стінами, з різними фактурними (глянцевими, матовими) елементами, виглядом з вікна.

Після вивчення – вихідна дисципілна, передує вивченню – Засоби і методи дизайну, Комп’ютерна графіка, Основи макетування.