Головною метою вивчення дисципліни «Засоби і методи дизайну» є розвиток образного мислення та творчого відношення до оточуючого предметного середовища.

Основне завдання – навчити студентів давати характеристику дизайнерському об`єкту з позиції використаних методів та засобів дизайну.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

– основні засоби дизайну;

– методи дизайну;

– вимоги до дизайну;

– етапи дизайн-процесу.

– охарактеризувати дизайнерський об`єкт з точки зору використаних методів дизайну;

– дати рекомендацію стосовно використання певного методу дизайну при створенні дизайнерського об`єкту;

– проаналізувати використані засоби дизайну створеного дизайн-об`єкту;

– рекомендувати використання засобів дизайну на певному етапі дизайн-процесу.

Засоби і методи дизайну, (2,5 кр., 81 год). Статус дисципліни: вибіркова. Ст. викл., к.т.н. Олійник Г.С.

Роль дизайну в суспільстві. Напрямки дизайну. Характеристика вимог до дизайну. Кольорове рішення в дизайні. Вплив загальних факторів дизайну на довкілля. Етапи дизайн-процесу. Засоби дизайну. Методи дизайну.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців: забезпечує “Основи композиції”, “Проектування рекламної графіки”, “Основи проектування”.