Головною метою вивчення дисципліни «Кольорознавство» є отримання студентами знань з основ кольорознавства, розвиток відчуття кольору та формування вмінь користування кольором для вирішення конкретних професійних завдань.

Основними завданнями дисципліни є:

– ознайомлення з основами кольорознавства;

– формування практичних навичок роботи з кольором.

Предметом дисципліни є набуття знань, вмінь і навичок в роботі з кольором.

В результаті вивчення дисципліни “Кольорознавство” студент повинен

– фізичну природу кольору;

– основні характеристики кольору;

– фізіологію зорового сприйняття кольору;

– закономірності сприйняття кольору;

– психологічний і психофізіологічний вплив кольору;

– особливості використання кольору у різних народів і в різні епохи, розвиток науки про колір;

– типи колірних гармоній.

– розрізняти кольори по кольоровому тону, світлості, насиченості;

– змішувати кольори для отримання певного кольору;

– нейтралізувати, підсилювати явище контрасту кольору;

– визначати зміну кольору в залежності від освітлення, форми, фактури;

– підбирати кольори за принципами кольорових гармоній;

– визначати психофізіологічний вплив кольору на людину;

– проводити асоціації між кольором і різними психологічними станами людини, відчуттями, музикою і т. ін.;

– характеризувати і порівнювати особливості використання кольору у різних народів і в різні епохи.

Кольорознавство,  (3,5 кр. 108). Цикл професійної і практичної підготовки. Старший викладач Дмитришина Г.М.

Колір як об’єкт дослідження. Розвиток вчення про колір. Фізичні основи кольору. Класифікація кольорів. Основні характеристики кольору.  Колірний зір. Фізіологія кольору. Змішування кольорів. Сприйняття кольору. Колірна гармонія. Особливості використання кольору у різних народів і в різні епохи. Систематизація кольорів.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівців: вихідна. Передує вивченню: 05Б02.147, 05Б03.147, 06Б05.147,07Б01.147, 07Б05.147, 08С02.147