Головною метою вивчення дисципліни «Пластична анатомія» – навчити студента практиці дизайнерського проектування одягу втілювати творчий задум в предметно-рельєфне зображення, яке б давало повне уявлення не тільки про зовнішній вигляд одягу, але й його композиційний зв’язок з пластикою тіла людини.

Студент повинен виходити з того, що сама по собі фігура людини поза безпосереднім зв’язком із образотворчими рішеннями, вже являє собою внутрішню цінність як особистість.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– елементарну статистичну морфологію опорно-рухового апарату;

– співвідношення зовнішніх форм із загальним планом будови тіла;

– пропорції фігури людини з врахуванням вікових та статевих особливостей.

– застосовувати набуті знання об’ємно-просторових зображень фігури людини як з натури, так і за уявою.

Пластична анатомія (3,5 кредитів, 126год.)

Цикл нормативних дисциплін. Старший викладач Андрійчук Т.М.

Історія розвитку пластичної анатомії. Остеологія. Будова черепа та скелету людини. Характеристика кісток черепа та скелету людини. Міологія. Будова і форма м’язів людини. Характеристика м’язів різних частин тіла людини. Пропорції чоловічих, жіночих та дитячих фігур.

Місце дисципліни у структурно-логічний схемі підготовки фахівців вихідна.

Забезпечує:

– Рисунок

– Живопис

Дисципліна «Пластична анатомія» передує вивченню дисциплін «Рисунок» і «Живопис»