Основною метою дисципліни є :

– залучення студентів до розуміння значення дизайну взагалі та історії матеріальної культури зокрема;

– сприяння розвиткові естетичного смаку;

– залучення до надбань різних країн і народів в галузі матеріальної культури і дизайну; до передового досвіду провідних дизайнерів світу.

Завдання дисципліни:

– дати цілісну картину виникнення і розвитку матеріальної культури, простежити особливості її розвитку в різних країнах світу, починаючи з доби до-індустріальних цивілізацій;

– представити дизайн як історичне оформлення паростків проектного і художнього конструювання в окрему сферу художньо-технічної діяльності;

– ознайомити з формуванням і буттям перших дизайнерських шкіл та об’єднань, що змінили уявлення про зовнішній вигляд предметів та середовища, оточуючого людину;

– дати розуміння про теоретичні засади провідних дизайнерів;

– навчити розуміти сучасні методи та стратегії проектування.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

– основні етапи історії матеріальної культури;

– загальні поняття теорії дизайну, історію його зародження і розвитку;

– сучасні методи і стратегії проектування;

– стилі і напрямки, в яких працюють сучасні дизайнери.

– користуватись спеціальною літературою та іншими інформаційними засобами, а також визначати пріоритети в обранні стратегії проектування певного виробу;

– визначати стилі предметів одного функціонального призначення завдяки певним особливостями, притаманним для тієї чи іншої історичної епохи, регіону, напряму, школи тощо;

– грамотно використовуючи набуті знання, виконувати власні твори;

– виконати самостійну роботу, присвячену певному предмету вжитку, представивши його в кількох стилях, оформивши її у вигляді стенду, до якого додається письмова пояснювальна записка.