Мета викладання дисципліни. Головною метою вивчення дисципліни «Художнє ткацтво і розпис тканин у костюмі» є формування у студентів творчого мислення та вміння використовувати здобуті знання по композиції і живопису на практиці у художньому ткацтві та художньому розписі тканин.

Предметом вивчення дисципліни «Художнє ткацтво і розпис тканин у костюмі» є створення художніх декоративно прикладних творів.

Основними завданнями є:

– дослідження історичного використання текстильних виробів в колекціях народного одягу;

– ознайомлення з різними техніками ткацьких переплетень, видами ткання;

– пізнання різних технік художнього розпису (холодний батік, гарячий батік, вільний розпис та ін.);

– розвиток естетичного та художнього смаку.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

технічне виконання завдання, використовуючи основні закони композиції та живопису.

практично виготовляти ткацькі вироби та використовувати художній розпис тканин , використовуючи властивості художніх ткацьких виробів та художнього розпису тканин в колекціях одягу та творчих роботах.

Дисципліна вивчається протягом 9 семестру V курсу. Загалом містить 51 годину лабораторних занять, 57 годин самостійної роботи студентів.

05 ПВС.11 С147. Художнє ткацтво і розпис тканин у костюмі (3,0 кр.,0;3;0). V курс, 9 семестр. Іспит.

Основні поняття та термінологія. Види розписів матеріалів. Техніки виконання батиків. Композиційні вирішення розписів та виконання розпису на тканині. Ткацькі переплетення та види ткання. Матеріали та устаткування для тканин. Практичне виконання ткацького виробу.

Лектор: ст. викладач Петречко-Теслюк Н.П.

Після вивчення: Історія одягу та матеріальної культури; Історія мистецтв та дизайну; Художнє моделювання виробів; Основи гармонізації виробів.

Передує вивченню: дипломне проектування.