Одним з найважливіших факторів створення іміджу будь – якої компанії, підприємства, фірми чи міроприємств є його фірмовий стиль. Власне по корпоративному (фірмовому) стилю у клієнтів складається перше враження від компанії.

Фірмовий стиль – це використання єдиних принципів оформлення, кольорових сполучень та образів для всіх форм реклами, ділових паперів, технічної та іншої документації, офісу, пакування продукції, а також одягу працівників. Об’єднуючим принципом розробки фірмового стилю є логотип чи товарний знак як вихідна точка для розробки всього іншого. Для розробки фірмового одягу дизайнеру необхідно знати і розуміти всі складові фірмового стилю підприємства. Оскільки дизайнер на швейному виробництві буде обов’язково займатися розробкою або удосконаленням фірмового стилю підприємства чи оформленням міроприємств, що проводяться цим підприємством, йому необхідно знати всі складові фірмового стилю та вміти їх розробляти.

Мета викладання дисципліни. Метою дисципліни “Фірмовий стиль в одязі” є навчання студентів вмінням та навичкам проектування складових фірмового стилю корпорацій, підприємств, об’єднань, організацій, міроприємств тощо, і комплексної гармонійної організації їх рекламного середовища.

Завданнями дисципліни “Фірмовий стиль в одязі” є спрямування професійних та творчих можливостей студентів на:

– створення сучасної, оригінальної, сміливої дизайнерської розробки фірмового стилю підприємства;

– вдале використання їх в практичній діяльності;

– розробляти всі види фірмового одягу згідно створеного фірмового стилю підприємства.

В результаті вивчення дисципліни «Фірмовий стиль в одязі» студент повинен

– сутність поняття фірмового стилю;

– основні складові фірмового стилю;

– етапи розробки складових фірмового стилю;

– вимоги до проектування елементів фірмового стилю.

– збирати дані про фірму замовника;

– вивчати технічні характеристики товару, або особливості послуг, які будуть рекламуватись;

– отримувати відомості про основних конкурентів та їх фірмовий стиль;

– визначати оптимальну кількість і види необхідної рекламної фірмової продукції;

– визначати основні вимоги до проектування елементів фірмового стилю;

– планувати послідовність виконання компонентів фірмового стилю;

– розробляти дизайн конкретної продукції фірмового стилю відповідно до законів композиції.

05 ПВС.06 С147 Фірмовий стиль в одязі (2,5 кр.; 0;3;0). Курс 5, семестр 9. Іспит. Вибіркова дисципліна.

Визначення та сутність фірмового стилю. Складові елементи фірмового стилю та вимоги до їх проектування. Психологічне сприйняття кольору в рекламі. Фірмові шрифти та їх поєднання з образотворчою концепцією фірмового стилю. Торгова марка, торговий знак, логотип. Фірмові ділові папери та друкована рекламна продукція. Проектування фірмових плакатів. Сувенірна фірмова продукція. Фірмовий одяг та вимоги до його проектування.

Лектор: проф. Баннова І.М.

Після вивчення: Основи композиції , Історія одягу та матеріальної культури; Художнє моделювання виробів; Основи гармонізації виробів.

Передує вивченню: дипломне проектування.