Мета: розвиток і саморозвиток студентів шляхом вивчення дисципліни «Технологічне обладнання для інтер`єру», забезпечення свідомого і міцного оволодіння студентами спеціальною термінологією, системою технологічних знань стосовно обладнання інтер`єрів, а також набуття навичок і умінь, необхідних у майбутній трудовій діяльності; створення умов для інтелектуального розвитку студентів.

Основними завданнями є:

– навчити студентів вибрати та порекомендувати технологічне обладнання для створення затишного і комфортного інтер`єру;

– ознайомити студентів з технічним кресленням і умовними позначеннями технологічного обладнання інтер`єрів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

– вимоги до норм та стандартів водопостачання та водовідведення, опалення, освітлення, вентиляції та акустики;

– види та способи обігріву приміщень;

– технологію та обладнання штучного освітлення; штучних витяжок, кондиціонерів;

– матеріали акустичного облаштування; методи створення акустики в приміщеннях.

– читати технічні креслення, схеми та умовні позначення технологічного обладнання інтер`єрів;

– робити розрахунок природного та штучного освітлення.

Водозабезпечення будівель. Водовідведення. Види і способи обігріву приміщень. Природне та штучне освітлення. Технологічні вимоги та види обладнання для освітлення. Вентиляція. Штучні витяжки і кондиціонери. Матеріали акустичного облаштування. Створення акустики в приміщеннях.