Дисципліна «Основи конструювання меблів» вивчає основні принципи розробки та проектування конструкцій і архітектурно-художніх рішень меблевих виробів в залежності від їх складності, категорії та характеру з’єднання складових одиниць.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теорією і практикою проектування конструкції меблевих виробів, з врахуванням їх складності, категорії та характеру з’єднання складових одиниць.

Предметом вивчення дисципліни є конструкція основних типів меблів.

Завданнями при вивченні дисципліни є:

– розробка та проектування конструкцій основних типів меблевих виробів;

– розробка конструкторської документації у відповідності до ЄСКД;

– творча розробка художніх рішень виробів, що проектуються;

– набуття інформації про асортимент та призначення основних матеріалів меблевого виробництва та меблевої фурнітури;

– підготовка студентів до роботи на підприємствах меблевої промисловості.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– основні типи конструкцій сучасних меблевих виробів;

– основні принципи розробки і проектування конструкції меблевих виробів;

– зміст конструкторської документації меблевого виробництва;

– вимоги підприємств та споживачів до проектування меблевих виробів.

– проектувати конструкцію основних типів сучасних меблевих виробів;

– розробляти конструкторську документацію у відповідності до вимог ЄСКД.

(4,0 кр; 1; 3; 0), Основи конструювання меблів. Основні архітектурно-художні рішення меблевих виробів. Характер з’єднання складових частин меблевих виробів. Основні конструктивні рішення меблевих виробів. Конструкторська документація меблевих виробів.

Проміжний контроль: захист лабораторних робіт; тестовий контроль. Підсумковий контроль: курсовий проект (6 семестр).

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни – дизайн інтер’єру і меблів, основи проектування інтер’єру і меблів, матеріалознавство, комп’ютерне проектування інтер’єру і меблів; передує вивченню – конструювання та технологія виробництва меблів, проектна графіка інтер’єру і меблів, комплексне проектування інтер’єру і меблів, авторський дизайн меблів.