Головною метою вивчення дисципліни “Макетування” є розвиток образного об’ємно-просторового художнього мислення та уяви, відчуття матеріалу та сприйняття дисципліни як одного з методів художнього проектування дизайну інтер’єра і меблів методом та засобами макетування з паперової пластики й інших спеціальних матеріалів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– основні технічні прийоми методу макетування;

– основні композиційні закони формоутворення;

– основи антропометрії, масштабу та масштабності;

– основні властивості матеріалів, що застосовуються при макетуванні;

– конструктивні характеристики матеріалів.

– виконати макет проектуємого об’єкту в паперопластиці;

– виготовляти деталі та основні форми проекту згідно до масштабу;

– будувати та виготовляти різні шаблони до проекту;

– грамотно застосовувати закони композиції в макетуванні.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: “Основи композиції”, “Комп’ютерне формоутворення”, “Основи комп’ютерного дизайну”, “Дизайн інтер’єру і меблів”.

Після вивчення даного курсу вивчається “Проектування інтер’єру і меблів”.