Основна мета дисципліни “Комп’ютерний дизайн реклами” – набути умінь створювати різноманітну конкурентоспроможну рекламну продукцію засобами програм Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, SketchUp.

Предметом вивчення дисципліни є теорія, методи та специфіка дизайну, і основні поняття дизайну як самобутнього виду проектної діяльності. Ознайомлення з методами рекламних технологій.

Завдання дисципліни. Використовуючи програми 2D та 3D графіки, оформити макети рекламної продукції: буклети, календарі, флаєра, каталоги рекламної продукціх.

В результаті вивчення дисципліни “Комп’ютерний дизайн реклами” студент повинен

– методи пошуку нових технічних та дизайнерських рішень;

– теорію кольору, моделі представлення кольору;

– теоретичні основи створення графічних макетів реклами;

– вимоги до макетів;

– перелік графічних комп’ютерних програм та їх можливості.

– організовувати та проводити пошук ідей для розв’язання задач дизайну макетів рекламної продукції;

– реалізовувати художні задуми макетів за допомогою комп’ютерних програм;

– створювати рекламні проспекти, флаєра, буклети;

– працювати з різними вихідними матеріалами та джерелами інформації;

– відповідно до вимог прогресивної технології комп’ютерних програм розробляти електронні зразки макету буклету та інших рекламних матеріалів;

– орієнтуватися на ринку програмних засобів.

Комп’ютерний дизайн реклами. (4,0 кр; 0; 4; 0), 5 курс, IX семестр. Залік. Вибіркова дисципліна. Цикл професійної і практичної підготовки спеціаліста. Викладач: канд.техн.наук, доц. Петращук С. А.

Створення комп’ютерних макетів різних видів реклами: газетної реклами, рекламних буклетів, рекламних календарів, рекламних флаєрів, каталогу рекламної продукції за допомогою комп’ютерних програм 2D та 3D графіки

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – Основи комп’ютерної техніки; Комп’ютерна графіка; Дизайн пакування; Комп’ютерне проектування; Основи рекламної діяльності; передує вивченню – дипломне проектування.