Зміст навчальної дисципліни. Послідовність виконання дизайн-проекту середовища з подальшим оформленням робочої документаціїї на прикладі громадського приміщення з використанням програми Архікад. Обмір приміщення лазерним пристроєм та побудова обмірного плану приміщення з прив’язкою до інженерних комунікацій за допомогою програми Архікад. Побудова плану перепланування, демонтажу та монтажу стін. Побудова плану розташування меблів та обладнання за діючими нормами та з врахуванням соціальних та ергономічних чинників за допомогою програми Архікад. Побудова креслень стелі. Побудова креслень підлоги з позначенням рівня та оздоблення. Побудова креслень розташування освітлювальних пристроїв, вимикачів, електричних розеток та іншого електроустаткування. План розташування санітарно-гігієнічного обладнання. Специфікація освітлювального та електрообладнання. Побудова розгорток стін. Оформлення пакету робочої конструкторської документації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– теоретичні основи розробки інтер’єру та меблів за допомогою комп’ютерних програм;

– вимоги до організаціїї та послідовності роботи;

– порядок створення презентаційної та робочої документаціїї;

– вимоги до оформлення презентаційної та робочої документаціїї;

– перелік графічних комп’ютерних програм та їх можливості.

– реалізовувати художні задуми за допомогою комп’ютерних програм;

– відповідно до вимог прогресивної технології комп’ютерних програм розробити проект інтер’єру та меблів;

– створювати конкурентноздатну продукцію.

анотація