Мета, завдання та предмет дисципліни. Головною метою дисципліни “Дизайн оздоблень та фурнітури є виховання естетичного смаку осмислення та опанування композиційних засобів через матеріалізацію у вигляді об’єму або графічного зображення форм аксесуарів.

Виходячи з цього, основними завданнями предмету є:

– прогноз типової та базової форми аксесуарів;

– пошук стилістичних ознак;

– розробка оздоблень та фурнітури відповідно джерела творчості;

– дотримання єдиного стилю доповнень та асортименту одягу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– основні напрямки моди;

– закони композиції;

– засоби і принципи утворення композиційної гармонії;

– методи пошуку ідеї.

– упорядкувати композицію;

– зобразити форму доповнень графічними засобами, відтворивши пластику;

– зобразити лінії конструкції, технологію вирішення.

Дизайн оздоблень та фурнітури (4,0 кр., 135год. 1; 3; 0), 4 курс, 8 семстр. Цикл: вільного вибору вищого навчального закладу.

Лектор: Поворозник Л.М.

Прогноз типової та базової форми аксесуарів. Пошук стилістичних ознак. Розробка оздоблень та фурнітури відповідно джерела творчості. Експеримент та опанування технік ескізної графіки для передачі форми, пластики та фактури.

Проміжний контроль – захист лабораторних робіт, контрольні роботи.

Підсумковий контроль – іспит.

Після вивчення: Засоби і методи дизайну, Художнє моделювання виробів.

Передує вивченню: Виробнича реалізація проекту в матеріалі.