Дисципліна «Графічні техніки» зумовлена необхідністю розвитку у студентів комплексу теоретичних та практичних знань та вмінь в цій галузі. Цей комплекс є базовий і становить основу професійної графічно-дизайнерської майстерності студента.

Досвід доводить, що студенти не достатньо піклуються своєю образотворчо-технічною майстерністю, не уважність до технічних засобів стає звичкою, від якої дуже важко відмовитись, що в результаті утруднює або робить неможливим реалізацію самого творчого пошуку, процесу. Опанувавши курс дисципліни «Графічні техніки» студент повинен

– технічні можливості матеріалів;

– існуючі системи штриховок;

– технологію виконання класичних видів графіки;

– необхідні інструменти та обладнання.

– застосовувати свої знання та навички в своїй роботі.

Пропонується почати вивчення дисципліни «Графічні техніки» зі студентами 1-го курсу спеціалізації «Графічний дизайн та реклама»

ВВ.01 Графічні техніки (5,0 кр.; 0; 3,5), 3,4 семестр. Цикл: дисципліна вільного вибору студентів. Лектор: ст. викл. Андрійчук М.О.

Штрихова група. Лінійна група. Самостійна група. Гравюра. Офорт. Літографія.

Передує вивченню: 05Б03.147 (Основи композиції)

Після вивчення: 05Б01.147 (Рисунок) 05Б02.147 (Живопис)