Засоби проектування. Прийоми стилеутворення в графічному дизайні. Матеріали та інструменти, що використовуються при проектуванні графічно-рекламних об’єктів. Проектування та моделювання в графічному середовищі за законами художньо-композиційного формоутворення. Закони пропорцій, масштабності, малюнку, живопису, композиції. Антропометрія та функціональність. Особливості різних технік і прийомі в графічному дизайні. Вивчення і аналіз властивостей та використовування сучасних матеріалів в дизайні графічного середовища.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– можливості графічного дизайну в середовищі згідно його функціональному призначенню;

– основні способи проектування графічного дизайну в середовищі;

– основні композиційні закони формоутворення;

– основні технічні прийоми методу креслення, ескізу, комп’ютерного формоутворенню об’екту.

– застосовувати принципи, прийоми композиції для розробки проектів графічного дизайну в середовищі;

– розробляти конструкції та деталі основної форми проекту згідно до масштабу;

– будувати та виготовляти різні шаблони до проекту;

– зробити проект графічного дизайну в середовищі згідно його функціональному призначенню, методом креслення, ескізу та комп’ютерного формоутворенню.

Пластична анатомія (3,5 кредитів, 126год.)

Цикл нормативних дисциплін. Старший викладач Андрійчук Т.М.

Історія розвитку пластичної анатомії. Остеологія. Будова черепа та скелету людини. Характеристика кісток черепа та скелету людини. Міологія. Будова і форма м’язів людини. Характеристика м’язів різних частин тіла людини. Пропорції чоловічих, жіночих та дитячих фігур.

Місце дисципліни у структурно-логічний схемі підготовки фахівців вихідна.

Забезпечує:

– Рисунок

– Живопис

Дисципліна «Пластична анатомія» передує вивченню дисциплін «Рисунок» і «Живопис»