Основною метою курсу «Виробнича реалізація проекту в матеріалі» є опанування студентами етапів розроблення та набуття практичних навичок з виготовлення швейного виробу в умовах підприємства. Курс «Виробнича реалізація проекту в матеріалі» складається із двох розділів: художнього проектування моделі (по завданню художньої ради підприємства) та виготовлення її в умовах цього підприємства (7 семестр) та розробка колекції моделей (за завданням дипломної роботи) і її виготовлення (8 семестр).

Самостійна робота студентів передбачає пророблення рекомендованої літератури з кожної теми, вивчення окремих теоретичних положень, і виконання практичної роботи з ескізної, композиційної, конструкторської, технологічної підготовки до виготовлення та власне виготовлення проектованих виробів.

В результаті вивчення дисципліни “Виробнича реалізація проекту в матеріалі” студент повинен

– основні етапи проектування швейних виробів в умовах виробництва;

– основні правила пристосування власних розробок до можливостей відповідного швейного обладнання.

– формувати акценти при проектуванні моделей на різних етапах розробки одягу з урахуванням умов підприємства;

– використовувати знання з ергономіки, основ конструювання та технології виготовлення швейних виробів при проектуванні виробів;

– використовувати за призначенням різні види швів та строчок для виготовлення проектованих виробів;

– виконувати розкладки лекал з урахуванням технічних вимог.

Виробнича реалізація проекту в матеріалі, (7,5 кр.; 0,7,0). Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Канд.техн.наук, доц.: Баннова І.М., ст. викл. Базилюк Е.В.

Особливості масового та індивідуального виготовлення швейних виробів в умовах підприємств. Художнє проектування одягу для одиничного та серійного його виготовлення. Художнє проектування одягу для одиничного та серійного його виготовлення. Принципи розробки сімейства моделей для впровадження у виробництво. Характеристика швейних матеріалів для проектування моделей. Ескізне пророблення моделей одягу (по завданню, виданому на підприємстві чи виданому викладачем). Затвердження ескізу(ів) виробу художньою радою. Модельно-конструкторське пророблення проектованих виробів. Макетне пророблення форми в матеріалі і в конструкції. Інженерно-конструкторське пророблення проектованих виробів. Технологічне пророблення проектованих виробів. Виготовлення проектованих виробів.

Після вивчення – «Основи технології виробів», «Ергономіка» та «Основи формоутворення дизайн – об’єктів», передує вивченню – «Основи гармонізації виробів», «Дизайнерсько-конструкторська підготовка виробництва» та виконанню випускної творчої роботи.