Зміст навчальної дисципліни “Авторський дизайн меблів”: основні поняття форми та формоутворення, опис об’єкту та виділення характерних рис, принципи стилізації рослинних та тваринних форм, підходи щодо порівняння вихідних об’єктів та меблевих виробів, Принципи метаморфози: штучний підхід та метаморфози походження або генезу

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– принципи стилізації рослинних та тваринних форм;

– особливості формоутворення;

– принципи естетичної цілісності, гармонізації, виразності.

– професійно підходити до розробки сучасного дизайну меблів;

– створювати проектні рішення унікальних меблів, направляти власну уяву на пошук ідеї та її практичне втілення при розв’язку композиційних задач.